BUĎME FÉR
ZA ROVNÉ PŘÍJMY!
AKTUÁLNĚ: Publikace Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti

 

Ženy v ČR si měsíčně vydělají v průměru o 22 % méně než muži. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí (17 %), a Česká republika se tak řadí na chvost žebříčku příjmové rovnosti. Největší rozdíl v platech je dlouhodobě mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kdy absolventky vydělávají až o 30 % méně než absolventi.


Problém genderové nerovnosti platů ovlivňují mnohé faktory:

 • ženy vedle placené práce mnohem častěji než muži pečují o děti a starší lidi v rodině,
 • častěji proto přistupují na částečné úvazky, úvazky na dobu určitou či vykonávají méně kvalifikované a hůře platově ohodnocené pracovní pozice,
 • tradiční rozdělení genderových rolí a přetrvávání stereotypů, které vedou ke koncentraci mužů a žen do různých odvětví a oborů,
 • odvětví, kde převládají ženy, jsou pak typicky méně finančně ohodnocena než ta mužská,
 • diskriminace žen na pracovišti, platová netransparentnost či skleněný strop, který ženám brání proniknout do vyšších pozic.

Skutečnost, že si ženy v průběhu své pracovní kariéry vydělají méně, se bolestivě projeví na jejich nízkém důchodu. Seniorky u nás dostávají o 13 % nižší důchod než senioři a ve věkové kategorii 65+ je ohroženo chudobou dvojnásobně více žen než mužů.


CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT MY?

Systémové řešení příjmové nerovnosti spočívá zejména na vůli státu, těch, kteří zaměstnávají či odborů. Něco však můžeme udělat i my sami.

 • Nabourávejme genderové stereotypy i ve výchově. Směřujme naše děti ke vzdělání a kariéře, která je bude bavit, a ne která se od nich očekává na základě tradičních genderových rolí.
 • Mluvme o výši našeho platu se svými kolegy a kolegyněmi či známými a přemýšlejme, jestli je adekvátní. Jak jinak zjistíme, jestli nejsme finančně podhodnoceni? I když máte v pracovní smlouvě dodatek o mlčenlivosti (ze kterého prosperují zejména zaměstnavatelé), není právně vymahatelný.
 • Pokud vzhledem ke své pozici nevyděláváte adekvátně, nebojte se zažádat si o vyšší plat.
 • Rozdělme si péči o blízké rovnocenněji. Osoba, která pečuje o závislé osoby v rodině, bude pravděpodobně i méně vydělávat.
 • Nepodceňujme cenu naší práce na pohovoru. Předem si zjistěte obvyklý plat pro danou pozici ve vašem regionu a na pohovoru jej ještě o něco málo navyšte. To vám dá lepší vyjednávací pozici a prostor platový požadavek během vyjednávaní případně snížit.
 • Jste na rodičovské a zároveň pracujete? Zjistěte si víc o institutu tzv. vyloučené doby. Když máte v průběhu rodičovské nižší plat, než jste měl/a před ní, můžete jednoduše požádat o vyloučení této doby z výpočtu vašeho důchodu.
Pořádající organizace:

Partneři:

Za podpory:

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to, je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola.
NESEHNUTÍ Brno
Křížová 15, Brno
e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz
mobil: 605 239 579

Podpořit NESEHNUTÍ