Publikace

Nové číslo novin ke Dni za rovné příjmy 2018. Rodičovství je také práce. Na co upozorňuje Den za rovné příjmy? Proč je důležité bavit se o hodnotě péče? Či jaké jsou zkušenosti žen s nerovným odměňováním? Přečtěte si noviny, které jsme vydali k příležitosti veřejné akce (12. října 2018) upozorňující na 22 % rozdíl v příjmech žen a mužů v České republice. noviny Den za rovné příjmy

 

 

Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích.  Jednou z důležitých složek veřejné diskuze o nerovném odměňování jsou média. Zpracovali jsme proto Analýzu diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích, která zkoumá, jakým způsobem je diskuze o mzdové nerovnosti vedená, kdo má možnost v daných tématech vystupovat a jaké argumenty jsou v diskuzi používány.

 

Noviny ke Dni za rovné příjmy! Na co upozorňuje Den za rovné příjmy či jaké jsou zkušenosti žen s nerovným odměňováním? Přečtěte si noviny, které jsme vydali k příležitosti veřejné akce upozorňující na 22 % rozdíl v příjmech žen a mužů v České republice.

 

Hlavní výzkumná zjištění z průzkumu veřejného mínění v podobě infografiky. Jak vnímá nerovné odměňování česká veřejnost? Co si myslí o transparentních pravidlech odměňování a kolik procent žen zažívá na trhu práce znevýhodnění?

 

Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice. Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu: „Jak na rovnost v odměňování… aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ Sociologický ústav Akademie Věd ČR vydal výzkumnou zprávu z dotazníkového šetření, které mapuje například obecné povědomí o skupinách znevýhodněných na pracovním trhu v Česku, názory veřejnosti na postavení žen na pracovním trhu ve srovnání s muži či zkušenosti lidí s genderovými rozdíly v odměňování.

 

Leták pro zaměstnavatele a zaměstnavetlky. Jak na nerovnost v odměňování? Chcete se dozvědět více? Připojte se do Aliance za férové odměňování

 

V současné době pro vás připravujeme:

  • Publikaci s životními příběhy žen, které hovoří o nerovném odměňování či dopadech nerovností na jejich ekonomickou situaci a rodinný život.
  • Publikaci, která přiblíží nejnovější data a kvalitativní šetření v tématu nerovného odměňování z různých segmentů pracovního trhu.