Publikace

 

Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech. V rámci projektu Jak na rovnost v odměňování realizoval Sociologický ústav AV ČR výzkumy, jejichž výsledky můžete najít v souhrnné monografii. Výzkumy byly zaměřené na to, jaké je o nerovném odměňování žen a mužů mínění české veřejnosti, jak k problému přistupují různé expertní skupiny, které mají řešení nerovného odměňování na starost. Jako první v českém kontextu monografie mapuje také pohled jednotlivých aktérek a aktérů, kteří vyjednávají o mzdách, kontroly a možného řešení nerovného odměňování. Kromě zaměstnaných a zaměstnávajících zahrnuje i perspektivu státu a jeho zákonodárných a kontrolních složek, jako jsou např. Státní úřad inspekce práce, Úřad práce, odborové organizace a svazy, zaměstnavatelské organizace a Kancelář veřejné ochránkyně práv. Publikaci můžete objednávat prostřednictvím nabídky Sociologického ústavu.

 

Měla babka čtyři jabka a dědoušek … pět? Aneb co si o nerovném odměňování žen a mužů myslí česká veřejnost? Připravili jsem publikaci, která přibližuje výsledky výzkumů Sociologického ústavu AV ČR (Genderové rozdíly v odměňování očima české veřejnosti a Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech). Najdete v ní, co si aktuálně o nerovném odměňování žen a mužů a jeho odstraňování myslí česká veřejnost, jaké jsou příčiny této nerovnosti a jak do jejího odstraňování vstupují různá opatření ze strany státu.

 

Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti. Vydali jsme publikaci, která se zabývá hlubšími souvislostmi nerovnosti v odměňování mezi ženami a muži. Představujeme životní příběhy šesti žen, které pocházejí z různých prostředí, mají rozdílný věk i zkušenosti z různých oblastí práce včetně sféry neoficiálního tzv. černého trhu. Příběhy jsou doplněny aktuálními výzkumy i odbornými diskuzemi, které se dotýkají nerovného postavení žen a mužů v České republice.

 

Nové číslo novin ke Dni za rovné příjmy 2018. Rodičovství je také práce. Na co upozorňuje Den za rovné příjmy? Proč je důležité bavit se o hodnotě péče? Či jaké jsou zkušenosti žen s nerovným odměňováním? Přečtěte si noviny, které jsme vydali k příležitosti veřejné akce (12. října 2018) upozorňující na 22 % rozdíl v příjmech žen a mužů v České republice.

 

Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích.  Jednou z důležitých složek veřejné diskuze o nerovném odměňování jsou média. Zpracovali jsme proto Analýzu diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích, která zkoumá, jakým způsobem je diskuze o mzdové nerovnosti vedená, kdo má možnost v daných tématech vystupovat a jaké argumenty jsou v diskuzi používány.

 

Noviny ke Dni za rovné příjmy! Na co upozorňuje Den za rovné příjmy či jaké jsou zkušenosti žen s nerovným odměňováním? Přečtěte si noviny, které jsme vydali k příležitosti veřejné akce upozorňující na 22 % rozdíl v příjmech žen a mužů v České republice.

 

Hlavní výzkumná zjištění z průzkumu veřejného mínění v podobě infografiky. Jak vnímá nerovné odměňování česká veřejnost? Co si myslí o transparentních pravidlech odměňování a kolik procent žen zažívá na trhu práce znevýhodnění?

 

Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice. Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu: „Jak na rovnost v odměňování… aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ Sociologický ústav Akademie Věd ČR vydal výzkumnou zprávu z dotazníkového šetření, které mapuje například obecné povědomí o skupinách znevýhodněných na pracovním trhu v Česku, názory veřejnosti na postavení žen na pracovním trhu ve srovnání s muži či zkušenosti lidí s genderovými rozdíly v odměňování.

 

Leták pro zaměstnavatele a zaměstnavetlky. Jak na nerovnost v odměňování? Chcete se dozvědět více? Připojte se do Aliance za férové odměňování